Cyfleoedd Masnachfraint ar Werth

Porwch trwy gannoedd o fasnachfreintiau sydd ar werth yn ein cyfeirlyfr masnachfraint UK UK a chyfeiriaduron cyfleoedd masnachfraint byd-eang

Beth yw cyfleoedd masnachfraint?

Mae cyfleoedd masnachfraint yn ddull o ddosbarthu cynhyrchion neu wasanaethau trwy drwyddedu prosesau busnes, cynhyrchion, gwasanaethau ac eiddo deallusol i fuddsoddwyr a fydd yn gweithredu o fewn model busnes masnachfraint sefydledig. Mae o leiaf ddwy lefel o bobl yn ymwneud â system fasnachfraint: (1) y masnachfreiniwr, sy'n darparu ei nod masnach neu enw masnach a'i system fusnes a (2) deiliad y fasnachfraint, sy'n talu breindal parhaus ac fel arfer ffi gychwynnol am yr hawl i gwneud busnes o dan enw a system y masnachfreiniwr.

Masnachfreinio fformat busnes yw'r math mwyaf adnabyddadwy i'r person cyffredin. Mewn perthynas masnachfraint fformat busnes, mae'r masnachfreiniwr yn darparu nid yn unig ei enw masnach, ei gynhyrchion a'i wasanaethau i'r masnachfraint ond system gyfan ar gyfer gweithredu'r busnes. Yn gyffredinol, mae'r deiliad masnachfraint yn derbyn cymorth dewis a datblygu safle, llawlyfrau gweithredu, hyfforddiant, safonau brand, rheoli ansawdd, strategaeth farchnata a chymorth ymgynghorol busnes gan y masnachfreiniwr. Er ei fod yn llai cysylltiedig â masnachfreinio, mae masnachfreinio dosbarthu traddodiadol neu ddosbarthu cynnyrch mewn gwirionedd yn fwy yng nghyfanswm y gwerthiannau na masnachfreinio fformat busnes. Mewn masnachfraint draddodiadol, nid yw'r ffocws ar y system o wneud busnes ond yn bennaf ar y cynhyrchion a weithgynhyrchir neu a gyflenwir gan y masnachfreiniwr i ddeiliad y fasnachfraint. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, ond nid pob un, yn gyffredinol mae angen gwasanaeth cyn ac ar ôl post ar y cynhyrchion a weithgynhyrchir fel y'u ceir yn y diwydiant ceir.

Mae cyfleoedd masnachfraint yn cwmpasu llawer o ddiwydiannau, nid bwyd yn unig fel y cred llawer. Enghreifftiau eraill yw rhyddfreintiau garddio a gofal lawnt, rhyddfreintiau hyfforddi busnes, gofal plant, rhyddfreintiau modurol gan gynnwys car gofal, atgyweirio a gwerthu cerbydau a llawer o fasnachfreintiau coler wen, manwerthu a faniau eraill. Mewn gwirionedd gellir rhyddfreinio unrhyw fusnes y gellir trosglwyddo'r sgiliau a'r enw masnach arno ac mae ein Cyfeiriadur Masnachfraint y DU yn un o'n 60 cyfeirlyfr cyfleoedd masnachfraint byd-eang y gallwch eu harchwilio i ddod o hyd i'ch busnes masnachfraint delfrydol.

Pam prynu cyfle masnachfraint?

Yn y bôn, mae masnachfraint yn efelychu busnes sydd eisoes yn llwyddiannus felly os ydych chi'n ei gopïo yn union a bod amodau'r farchnad yn eich ardal yr un peth, mae gennych lawer mwy o siawns o lwyddo yn eich busnes newydd. Mae llawer o arbenigwyr blaenllaw a chymdeithasau masnachfraint yn honni bod cyfraddau llwyddiant cychwyn masnachfraint dros 95%, yn llawer mwy na phan fyddwch chi'n sefydlu busnes ar eich pen eich hun. Rhywbeth arall sy'n ddeniadol iawn i lawer sy'n prynu masnachfraint yw gallu newid cyfeiriad gyrfa. Pan fyddwch chi'n prynu masnachfraint rydych chi'n prynu model profedig ac yn cael eich hyfforddi a'i gefnogi gan arbenigwyr profedig yn eu sector felly gall fod yn ffordd wych o yrfa newydd neu i droi eich gyrfa bresennol yn fusnes eich hun. Gall ymgynghorwyr masnachfraint helpu masnachfraint busnes trwy ddarparu cyngor ac arweiniad ar yr holl broses fasnachfreinio.

Darganfyddwch fwy am fasnachfreintiau ar werth

Ar y wefan hon mae gennym lawer o erthyglau masnachfreinio, newyddion ac adnoddau masnachfreinio am ddim yn ogystal â gwybodaeth am ystod o gymdeithas fasnachfraint uk Mae gennym 60 cyfeirlyfr masnachfreintiau ar werth felly i weld masnachfreintiau ar werth yn eich ardal chi, cliciwch ar y cyfeiriadur ar gyfer eich gwlad a phori newyddion masnachfreinio lleol a rhyddfreintiau ar werth. Pob lwc gyda'ch chwiliad am y cyfle masnachfraint delfrydol.

Chwilio am gyfleoedd masnachfraint masnachfraint y DU a rhyngwladol, newyddion masnachfraint, cyngor busnes ac ystadegau masnachfreinio ar gyfeiriadur masnachfraint Franchiseek

  • Cyfleoedd masnachfraint yn ôl gwlad a chategori
  • Dal i fyny ar newyddion masnachfraint lleol ac agoriadau allfeydd newydd
  • Darllenwch newyddion busnes a chefnogaeth fasnachfreinio gan arbenigwyr lleol
  • Cysylltwch â'n partneriaid neu gymdeithasau masnachfraint i gael cefnogaeth ar fasnachfreinio lleol
Dechreuwch eich taith fasnachfreinio heddiw!