Partneriaethau Cyfryngau


Ydych chi'n asiantaeth hysbysebu, masnachfraint neu ymgynghorydd busnes sy'n gweithio gyda busnesau masnachfraint? Os felly gallwch gofrestru isod i ddod yn bartner cyfryngau Franchiseek awdurdodedig.


Fel partner cyfryngau awdurdodedig Franchiseek byddwch yn derbyn eich cwpon disgownt unigryw eich hun i'w drosglwyddo i'ch cleientiaid. Bydd eich cleientiaid yn derbyn gostyngiad ffafriol ar bob pecyn hysbysebu PLUS byddwch hefyd yn derbyn comisiwn ar eu gwariant hysbysebu!


Mae eich cleientiaid yn arbed arian ac rydych chi'n creu llif refeniw goddefol parhaus fel bod pawb yn ennill. I wneud cais i ddod yn bartner cyfryngau Franchiseek awdurdodedig, cwblhewch y ffurflen isod