Masnachfraint PunctureSafe Ar Werth - Cyfanswm Amddiffyn TeiarsModurol dan Sylw Masnachfreintiau

Modurol Diweddaraf Masnachfreintiau

Autobrite

Siop Gofal Car Symudol Autobrite Uniongyrchol

Postiwyd: 20/04/2020
Masnachfraint Uniongyrchol Autobrite Croeso i Fasnachfraint Siop Symudol Uniongyrchol Autobrite newydd, cyfle newydd a chyffrous i redeg eich ...
Masnachfraint Tonnau

Masnachfraint Tonnau

Postiwyd: 20/04/2020
Darganfyddwch ddyfodol golchi ceir Wedi'i sefydlu am fwy na 13 blynedd, rydym yn cyflenwi gwasanaethau golchi a glanhau ceir â llaw ...
Masnachfraint Efelychwyr VR

Masnachfraint Efelychwyr VR

Postiwyd: 20/04/2020
Ynglŷn â VR Simulators Sefydlwyd VR Simulators yn 2017 a'i sefydlu fel canolfan rasio 5D gyntaf Ewrop gyda chryfder mawr ...
Puncture Safe Logo

Masnachfraint PunctureSafe Ar Werth - Cyfanswm Amddiffyn Teiars

Postiwyd: 24/04/2020
Cynigion Masnachfraint Puncturesafe - Pecyn Stoc Cost a Ffioedd yn Unig i Ddiogelu'r Brif Drwydded ar gyfer Gwlad sy'n Gweithredu o ...
Masnachfraint Cwyr MAX

Masnachfraint MAX WAX

Postiwyd: 15/04/2020
Masnachfraint Fan yn Seiliedig ar Botensial Ennill Diderfyn Ynglŷn â MAX WAX MAX WAX Fleet Ltd. yw valeting symudol sydd wedi'i hen sefydlu ...
Masnachfraint Lôn Gyflym

Masnachfraint Lôn Gyflym

Postiwyd: 15/04/2020
Mae Who We Are Quick Lane yn weithrediad awtocentre byd-eang gyda thua mil o ganolfannau trwyddedig a masnachfraint ledled y byd. Mae'r ...
ChipsAway

Masnachfraint ChipsAway

Postiwyd: 14/03/2020
Ydych chi'n chwilio am gyfle i gychwyn busnes eich hun, ond yn poeni am gamu i'r anhysbys ...
Masnachfraint Achub Sgrin

Masnachfraint Achub Sgrin

Postiwyd: 17/04/2020
Mae masnachfraint Achub Sgrin yn rhoi cyfle i chi gychwyn eich busnes atgyweirio aml-fan eich hun, lle gallwch chi gyflawni ...

Mae masnachfreintiau modurol yn duedd gynyddol yn y Deyrnas Unedig. Mewn gwirionedd erbyn hyn mae dros 33 miliwn o geir ar y ffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, a gyda nifer cynyddol o geir ar y ffyrdd ledled y byd i gyd ac ni ellir gwadu y bydd galw bob amser am y gwasanaethau a ddarperir gan rhyddfreintiau modurol am flynyddoedd i ddod.

Pa alw sydd am fasnachfreintiau modurol?

Mae galw mawr am fasnachfreintiau modurol mewn ystod eang o sectorau modurol. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Masnachfreintiau manwerthu cerbydau - os yw rhywun eisiau prynu car, at bwy maen nhw'n mynd i droi? Chi! Gyda masnachfraint adwerthu cerbydau, byddwch ar reng flaen gwerthu cerbydau a rheng flaen busnes sy'n rhoi boddhad.
  • Masnachfreintiau golchi cerbydau - mae pobl yn caru eu ceir, ac yn haeddiannol felly. I lawer, eu balchder a'u llawenydd, ac maent yn ymdrechu i'w gadw yn y cyflwr gorau. Mae llawer o fasnachfreintiau golchi cerbydau yn rhyddfreintiau rheoli sy'n golygu y byddwch chi'n rheoli tîm o weithwyr yn lle gwneud unrhyw olchi eich hun mewn gwirionedd - oni bai eich bod chi eisiau gwneud hynny.
  • Masnachfreintiau atgyweirio modurol - yn anffodus mae ceir yn chwalu, a phan wnânt, garej fydd eu man galw cyntaf. Manteisiwch ar y farchnad broffidiol hon.
  • Masnachfreintiau atgyweirio sgrin wynt - gyda masnachfraint modurol atgyweirio sgrin wynt, byddwch fel arfer yn rhedeg ymgyrch fan lle byddwch chi'n ymweld â chleientiaid ac yn atgyweirio eu ffenestri gwynt. Yn aml gellir rhedeg hwn hefyd fel masnachfraint reoli lle byddwch chi'n rheoli tîm o weithwyr aml-fan wrth i chi wylio'r arian yn dod i mewn.

Nawr yw'r amser perffaith i fuddsoddi mewn Masnachfraint Modurol. Os oes gennych angerdd am geir, yna beth am droi eich angerdd yn arian!

Un o fanteision masnachfraint fodurol, yw eich bod mewn busnes i chi'ch hun, ond nid gennych chi'ch hun. Yn wahanol i gychwyn busnes, mae masnachfraint fodurol yn fodel busnes profedig a llwyddiannus sydd wedi'i ailadrodd ar draws sawl masnachfraint a'u tiriogaethau.

Mae llawer o fasnachfreintiau modurol yn darparu cefnogaeth barhaus i'w masnachfreintiau sy'n golygu p'un a ydych chi'n rhedeg eich masnachfraint fodurol o'ch cartref fel Masnachfraint Rheoli, neu yn atgyweirio cerbydau cwsmer eich hun, bydd help wrth law bob amser.

Pan fyddwch chi'n ymddeol, gallwch chi wedyn werthu eich model busnes masnachfraint modurol profedig fel ailwerthu.

Porwch trwy lawer o fasnachfreintiau modurol poblogaidd isod.