Masnachfraint AliyaGofal dan Sylw Masnachfreintiau

Gofal Diweddaraf Masnachfreintiau

Masnachfraint Opsiynau Cyfatebol

Masnachfraint Opsiynau Cyfatebol

Postiwyd: 20/04/2020
Mae Match Options yn darparu staff gofal i gartrefi gofal, y GIG, cwmnïau gofal iechyd a gwasanaethau gofal cartref. Gyda ni gallwch chi ...
Angladdau Cylch Llawn

Masnachfraint Angladdau Cylch Llawn

Postiwyd: 20/04/2020
Masnachfraint Cylchoedd Angladdau Llawn Llawn Mae Angladdau Cylch Llawn yn darparu gwasanaeth angladd cwbl berson-ganolog, sy'n wirioneddol adlewyrchu'r person sy'n ...
Cartref Yn lle Logo

Cartref yn Uwch Uwch Ofal

Postiwyd: 17/04/2020
Cartref yn lle Gofal Hŷn - masnachfraint Rhif 1 y DU Cartref Yn lle Hŷn Gofal yw cwmni masnachfraint Rhif 1 y DU ...
Masnachfraint Harmony at Home

Cytgord Gartref

Postiwyd: 17/04/2020
Mae Harmony at Home yn fasnachfraint sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n chwilio am entrepreneuriaid gofalgar i redeg prif asiantaeth staff nani a staffio cartref ....

Masnachfreintiau Gofal

Mae'r boblogaeth oedrannus yn cynyddu'n gyflym nawr oherwydd gwyrth gofal iechyd modern. Ond gyda disgwyliadau oes yn cynyddu yn fyd-eang mae hyn yn golygu y bydd angen gwasanaethau gofal ar fwy o bobl i ofalu amdanoch chi pan fyddwch chi'n heneiddio. Dyma pam mae'r diwydiant gofal wedi bod yn tyfu'n gyflym yn rhyngwladol ers blynyddoedd bellach. Felly os ydych chi'n edrych i mewn i fuddsoddi mewn masnachfraint gofal, gobeithio y bydd y darn hwn o wybodaeth yn eich helpu i gael mewnwelediad i'r diwydiant gofal sy'n tyfu'n gyflym.

Ystadegau'r diwydiant gofal.

Byddwn nawr yn rhestru rhai ystadegau isod a gasglwyd yn y blynyddoedd blaenorol o amgylch y diwydiant gofal i ddangos twf a'r sylfaen gwsmeriaid gyraeddadwy wrth fuddsoddi mewn cyfleoedd o'r fath i werthu.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae gofal iechyd byd-eang yn disgwyl gweld cynnydd o 5% yn cael ei ragweld erbyn 2023.
  • Mae'r diwydiant gofal iechyd yn werth whopping $ 11 triliwn o ddoleri ledled y byd.
  • Gyda'r disgwyliad oes cynyddol yn cynyddu mae disgwyl iddo godi eto yn y DU i 90 yn 2030.

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos i'r diwydiant gofal byd-eang?

Mae'r ystadegau hyn yn dangos sut mae'r disgwyliad oes yn cynyddu'n gyflym. Sy'n golygu bob degawd, fwy neu lai, bydd disgwyl i bobl fyw'n hirach a fydd yn darparu galw mawr am bobl sy'n gofyn am ofal yn y cartref neu ryw fath o wasanaethau gofal. Felly ar y cyfan mae hyn yn dangos bod y cynnydd yn dal i godi'n gyflym a bydd yn parhau trwy gydol y blynyddoedd i ddod. Hefyd mae'r sector cyfan yn werth $ 11 triliwn o ddoleri felly mae hynny'n dangos y dyddiau hyn bod arian mawr y gellir ei wneud yn y sector gofal.

Casgliad o amgylch y sector gofal yn fyd-eang.

Yn gyffredinol, bydd galw'r sector gofal yn parhau i dyfu am flynyddoedd a blynyddoedd i ddod gyda'r cynnydd mewn gwyddoniaeth fodern a gofal iechyd yn gwella erbyn y diwrnod y byddwn yn dechrau gweld y disgwyliad oes yn cynyddu i'r lefelau na welsom erioed o'r blaen. Hefyd os ydych chi'n meddwl nad y diwydiant gofal yw eich paned o de neu os ydych chi'n mynd ar drywydd diwydiant arall beth am bori trwy ein cyfeirlyfr masnachfraint ar gyfer rhyddfreintiau ledled y byd.