Masnachfraint Meistr Gwasanaethau FfantastigGlanhau dan Sylw Masnachfreintiau

Glanhau Diweddaraf Masnachfreintiau

Masnachfraint ClearTrace

ClearTrace

Postiwyd: 20/04/2020
Cyfle masnachfraint Mae Cleartrace yn cynnig cyfle masnachfraint gwych gyda dychweliad bron ar unwaith gan y byddwn yn paratoi contract gyda ...

Masnachfraint Meistr Gwasanaethau Ffantastig

Postiwyd: 21/04/2020
Cyfleoedd Masnachfraint a Masnachfraint Gwasanaethau Ffantastig Mae Fantastic Services yn gwmni rhyngwladol, sy'n darparu 25+ o gynnal a chadw eiddo a gwella cartrefi ...
Clearbrew

Masnachfraint Brew Clir

Postiwyd: 17/04/2020
Glanhau llinellau cwrw yn broffesiynol er 2006 Mae ein dulliau sydd wedi'u profi, ynghyd â'n hunedau cymysgu cludadwy unigryw sy'n cael eu bwydo â dŵr, ...
Techclean

Masnachfraint Techclean

Postiwyd: 17/04/2020
Dechreuodd Techclean fasnachu ym 1983 ac maent wedi dod yn brif arbenigwyr y DU ar hylendid system. Mae'n hawdd lletya Techclean fel cartref ...
Masnachfraint Amser i Chi

Masnachfraint Amser i Chi

Postiwyd: 17/04/2020
“Heddiw fe wnaethon ni lanhau 17 o gartrefi, wnaeth YET byth adael ein tŷ!” Dychmygwch eich hun yn berchen ar fasnachfraint glanhau domestig, dychmygwch eich hun yn ennill tua £ 65,000 y ...

Masnachfreintiau Glanhau

Mae llawer o bobl y dyddiau hyn yn germaffobig a dyma pam mae'r galw am wasanaethau glanhau yn cynyddu bob blwyddyn. Felly efallai eich bod chi'n meddwl i chi'ch hun beth am ymuno â'r diwydiant hwn sy'n tyfu'n gyflym?

Ystadegau o amgylch y diwydiant glanhau.

Nawr byddaf yn rhannu rhai ystadegau a gasglwyd o amgylch y diwydiant glanhau yn ystod y blynyddoedd blaenorol i ddangos ei fod yn ddiwydiant da iawn i gymryd rhan ynddo.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Er 2010 mae'r sector glanhau wedi gweld cynnydd o drosiant o 21% yn y DU - ffigur sydd bron yn gyson ledled y byd.
  • Mae'r sector glanhau yn y DU wedi cyflogi 700,000 o bobl syfrdanol. Yn UDA, mae dros 3.2 miliwn o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector glanhau, ac mae'r galw ledled y byd am wasanaethau glanhau yn enfawr.
  • Yn ôl adroddiad gan MTW Research mae’r sector glanhau contractau werth mwy na £ 3bn i economi’r DU.
  • Bydd galw mawr am lanhau bob amser ym mhob gwlad yn y byd. Mae'n sector na fydd byth yn marw allan.

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos?

Mae'n amlwg bod galw mawr iawn am wasanaethau glanhau nid yn unig yn y DU ac UDA ond ledled y byd i gyd. Boed yn fasnachfreintiau glanhau cyfrifiaduron fel Techclean, i wasanaethau glanhau domestig a swyddfa, nawr yw'r amser perffaith i fanteisio ar y farchnad broffidiol hon.

Porwch fasnachfreintiau glanhau gan ddefnyddio Franchiseek heddiw.

Os ydych chi'n chwilio am y cyfleoedd masnachfraint glanhau byd-eang gorau. Yna, rwy'n eich cynghori'n fawr i gael ymchwil dda trwy ein categori masnachfreintiau glanhau i ddod o hyd i'r cyfle i werthu a fyddai'n addas i chi. Hefyd os nad ydych chi'n ffan o'r diwydiant glanhau er gwaethaf ei dwf cyflym yn y blynyddoedd blaenorol. Yna, argymhellaf ichi bori trwy gyfeiriadur masnachfraint cyfan Franchiseek gan gynnig amrywiaeth helaeth o gyfleoedd masnachfraint cyffrous.