Masnachfraint RazzamatazAddysg dan Sylw Masnachfreintiau

Addysg Ddiweddaraf Masnachfreintiau

Logo Masnachfraint Razzamataz

Masnachfraint Razzamataz

Postiwyd: 20/04/2020
Sefydlwyd Ysgolion Theatr Razzamataz yn 2000 ac mae'n cynnig hyfforddiant eithriadol mewn dawns, drama a chanu ynghyd â chyfleoedd cyffrous ...
Masnachfraint Tutortoo

Masnachfraint Tutortoo

Postiwyd: 15/04/2020
Busnes sy'n helpu pob plentyn i ragori Un o'r cyfleoedd masnachfraint cartref buddsoddiad mwyaf buddiol sydd ar gael yn y DU. Amdanom Ni ...
Logo Masnachfraint Magikats

Masnachfraint MagiKats

Postiwyd: 16/04/2020
Mae masnachfraint gyda Chanolfannau Dysgu MagiKats yn cynnig cyfle i chi adeiladu busnes sylweddol wrth roi yn ôl i'r ...
Logo CX

ComputerXplorers

Postiwyd: 17/04/2020
Ymunwch â masnachfraint gyfrifiadurol plant fwyaf blaenllaw'r DU Paratowch blant ar gyfer y dyfodol gyda chlybiau technoleg hwyliog a chyffrous Rydym yn darparu ...

Mae masnachfreintiau addysg yn dod yn duedd gynyddol ledled y byd gan ddarpar ddeiliaid rhyddfraint, nid yn unig oherwydd eu proffidioldeb.
Mae gan 90% o oedolion blant erbyn 50 oed a bydd angen addysg ar bob un i'w paratoi ar gyfer bod yn oedolion.

Mae yna lawer o wahanol gyfleoedd masnachfraint addysg ar gael, a'r hyn sy'n gwneud y sector masnachfreinio hwn yn gyffrous yw bod mathau newydd o fasnachfreintiau addysg yn datblygu bob ychydig flynyddoedd. Er enghraifft, rhyddfreintiau codio cyfrifiadurol fel ComputerXplorers. Nid oedd masnachfreintiau codio yn bodoli ddegawd yn ôl ond mae datblygiadau mewn technoleg wedi arwain at ddatblygiadau yn yr addysg ddiweddaraf i blant.

Mathau o fasnachfreintiau addysg

Mae cymaint o wahanol fathau o fasnachfreintiau addysg, dyma ychydig o'r nifer sydd ar gael i'w prynu heddiw.

  • Masnachfreintiau Dysgu - mae'r mwyafrif o fasnachfreintiau dysgu yn gweithredu fel masnachfraint reoli, sy'n golygu nad oes raid i chi'ch hun ddysgu plant. Mae masnachfreintiau yn amrywio ond bydd llawer yn gofyn ichi gyflogi staff addysgu cartref ar gyfer eich masnachfraint ddysgu ar gyfer eich ardal leol.
  • Masnachfreintiau Dysgu Cyfrifiaduron - fel y ComputerXplorers uchod, mae rhyddfreintiau dysgu cyfrifiadurol yn dysgu plant am dechnoleg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol.
  • Masnachfreintiau Clwb Ar Ôl / Cyn Ysgol - efallai na fydd rhieni sy'n gweithio yn ystod y dydd o reidrwydd ar gael i godi eu plant ar ôl ysgol. Mae galw cynyddol am fasnachfreintiau clybiau ar ôl ysgol oherwydd hyn. Mae masnachfreintiau fel Manna-Seh Childcare yn cynnig clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol a gwyliau. Mae llawer o fasnachfreintiau gofal plant yn darparu addysg sy'n cryfhau gwybodaeth plant mewn ysgolion.
  • Masnachfreintiau Chwaraeon Addysgol - mae yna lawer o fasnachfreintiau chwaraeon sy'n darparu dosbarthiadau gweithgaredd hwyliog i blant y tu allan i'r ysgol.
  • Nid yw pob rhyddfraint yn dysgu plant. Fe welwch fod nifer o fasnachfreintiau ledled y byd hefyd yn darparu Addysg Oedolion.

Un o fuddion masnachfraint addysg yw bod eich busnes i chi'ch hun, ond nid gennych chi'ch hun. Yn wahanol i gychwyn busnes, mae masnachfraint addysg yn fodel busnes profedig a llwyddiannus sydd wedi'i ailadrodd ar draws sawl masnachfraint a'u tiriogaethau.

Mae'n hawdd gweld pam mae llawer o ddarpar ddeiliaid rhyddfraint yn buddsoddi mewn masnachfraint addysg. Porwch ystod eang o gyfleoedd masnachfraint addysg yn Franchiseek.