Academi Masnachfraint AsiaiddAilwerthu Sylw Masnachfreintiau

Ailwerthu Diweddaraf Masnachfreintiau

Academi Masnachfraint Asiaidd

Postiwyd: 27/07/2020
Academi Masnachfraint Asiaidd - Wedi'i Osod ar gyfer Ehangu Byd-eang ADEILADU EICH FFRAINC EICH HUN GYDA AFA Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ...

Beth yw Ailwerthu Masnachfraint?

Mae ailwerthu masnachfraint yn fusnes masnachfraint ar werth sydd eisoes wedi'i redeg gan ddeiliad masnachfraint blaenorol. O ganlyniad, bydd gan y busnes ailwerthu masnachfraint sylfaen gwsmeriaid eisoes a'r asedau sydd wrth law eisoes.

Mae yna nifer o resymau pam y gallai masnachfraint fod eisiau gwerthu ei fusnes masnachfraint. Efallai eu bod nhw eisiau newid cyfeiriad gyrfa, neu maen nhw'n edrych i werthu ac ymddeol.

Buddion Ailwerthu Masnachfraint

Mae yna ystod eang o fuddion ar gyfer prynu ailwerthu masnachfraint, sydd yn ychwanegol at y buddion o brynu masnachfraint yn lle cychwyn. Mae buddion prynu masnachfraint ailwerthu yn cynnwys a sylfaen cwsmeriaid bresennol - byddwch chi'n ennill. Hefyd, mae'n debyg y bydd gennych chi dîm o staff a system weithredu eisoes. Mae hyn yn golygu bod buddsoddiad ailwerthu masnachfraint yn uwch ar y cyfan. Mae hyn oherwydd eich bod chi'n prynu'r busnes, a'i holl asedau.

Pa Ailwerthiannau Masnachfraint sydd ar Gael?

Porwch trwy gyfeiriadur masnachfraint rhyngwladol Franchiseek o ailwerthu masnachfraint isod. Fe welwch lawer o wahanol fasnachfreintiau ailwerthu, o amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Gan gynnwys bwyd a diod, rhyddfreintiau wedi'u seilio ar anifeiliaid anwes, coler wen a fan.