Iechyd a Harddwch dan Sylw Masnachfreintiau

Iechyd a Harddwch Diweddaraf Masnachfreintiau

Academi Masnachfraint Asiaidd

Postiwyd: 27/07/2020
Academi Masnachfraint Asiaidd - Wedi'i Osod ar gyfer Ehangu Byd-eang ADEILADU EICH FFRAINC EICH HUN GYDA AFA Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ...

Masnachfreintiau Iechyd a Harddwch

Yn y blynyddoedd blaenorol bu galw mawr am wasanaethau a thriniaeth iechyd a harddwch. Ers y dyddiau hyn nid yw pobl eisiau edrych yn iawn maen nhw eisiau edrych ar eu gorau. Felly heddiw byddaf yn rhestru rhai ffeithiau isod i ddangos i chi'r potensial llawn sydd gan y diwydiant iechyd a harddwch a hefyd efallai mai dyma'r amser iawn i fuddsoddi.

Ystadegau o amgylch y diwydiant Iechyd a Harddwch.

Byddwn nawr yn rhestru ychydig o ystadegau ynghylch y diwydiant iechyd a harddwch a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol. Ein nod yw rhoi sicrwydd i unrhyw un sy'n dymuno buddsoddi mewn masnachfraint iechyd a harddwch. Oherwydd yn gyffredinol mae'r twf yn flynyddol yn dangos ei fod yn ddiwydiant cyffrous i ymuno.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae pob person yn gwario tua $ 113 yn flynyddol ar ryw fath o driniaeth bersonol neu gynnyrch yn y diwydiant harddwch.
  • Y twf a ragwelir yn y farchnad o ofal croen yw $ 20m ledled y byd.
  • Yn 2018, gofal croen oedd y prif gategori, gan gyfrif am oddeutu 39 y cant o'r farchnad fyd-eang.
  • Roedd cynhyrchion gofal gwallt yn 21 y cant arall, tra bod colur yn cyfrif am 19 y cant yn 2018.
  • Mae cyfran colur y farchnad gosmetig ledled y byd yn 40% enfawr.
  • Mae'n amlwg bod galw mawr yn y sector iechyd a harddwch. Nawr yw'r amser perffaith i ddechrau masnachfraint iechyd a harddwch.

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos i'r diwydiant iechyd a harddwch?

At ei gilydd, mae'r ystadegau hyn yn dangos bod y diwydiant iechyd a harddwch yn gyfle addawol iawn gyda sylfaen gwsmeriaid helaeth ac amrywiol iawn rydych chi am ei hysbysebu yn arbennig i'r gymuned ganol oed o bobl. Oherwydd y canfuwyd eu bod yn gwario'r mwyaf wythnosol a blynyddol ar gynhyrchion a thriniaethau harddwch. Felly yn bennaf yr hyn y gallwch chi ei dynnu o'r ystadegau hyn yw bod y diwydiant yn gyson yn dangos arwyddion o dwf economaidd ac mae hefyd yn cael ei ragweld rhagolygon addawol iawn ar gyfer unrhyw un sydd yn y sector harddwch neu ffasiwn.

Beth yw'r gwahanol fathau o gyfleoedd masnachfraint harddwch?

Mae dau fath sy'n mynd i'r sector harddwch cyffredinol. Yn gyntaf, mae'r diwydiant ffasiwn sy'n dod â llawer iawn o arian i mewn bob blwyddyn ar gyfer pethau fel ategolion, ffrogiau, siwtiau. cynhyrchion fel y rhain ac ati. Yn ail mae gennych y diwydiant harddwch sef cynhyrchion fel cynhyrchion gwallt, triniaethau sba a phethau o amgylch y llinellau hynny. Felly mae'n rhaid i chi ddewis pa un fyddai'r gorau i chi a'ch gyrfa yn eich barn chi. Er enghraifft, os oes gennych hanes o fodelu bydd y diwydiant cynhyrchion harddwch yn fwy deniadol i chi am lwybr gyrfa.

Dewch o hyd i'ch masnachfraint harddwch ddelfrydol yn Franchiseek International.