Masnachfraint AliyaIechyd a Ffitrwydd dan Sylw Masnachfreintiau

Iechyd a Ffitrwydd Diweddaraf Masnachfreintiau

9Round

Masnachfraint 9Round

Postiwyd: 20/04/2020
DYCHWELYD GWYBODAETH Masnachfraint campfa bwtîc ar gyfer buddsoddwyr brwd - Prif diriogaethau ar gael ledled y DU - Buddsoddiad isel: agor tri 9Round ...
Hitio

Masnachfraint HITIO

Postiwyd: 20/04/2020
Ymunwch â Chwyldro Campfa HITIO Mae HITIO Gym yn cynnig rhywbeth cwbl unigryw i'r rhai sy'n chwilio am eu menter fusnes nesaf trwy gyfuno ...
Adloniant Hamsterzorb

Adloniant HZ

Postiwyd: 16/04/2020
Y Cyfle Ultimate Yn y Diwydiant Hamdden ac Adloniant Masnachu fel Theganau Photobooth a Hamsterzorb Busnes hynod broffidiol gyda ...
TRIB3

Masnachfraint TRIB3

Postiwyd: 16/04/2020
Cyfle Masnachfraint TRIB3 Mae'r tîm y tu ôl i TRIB3 yn wirioneddol angerddol am ddod â phobl ynghyd i brofi eu sesiynau lefel nesaf, ...

Masnachfreintiau Iechyd a Ffitrwydd

Mae'r diwydiant ffitrwydd yn ffynnu yn fyd-eang gyda'r cynnydd yn nifer y gordewdra yn tyfu yn fyd-eang mae pobl yn brwydro yn erbyn hyn trwy gael aelodaeth campfa a gweithio allan ledled y byd. Mae'r diwydiant ffitrwydd yn rhyngwladol wedi gweld twf mor helaeth yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Felly heddiw byddwn yn rhestru rhai ffeithiau o amgylch y diwydiant ffitrwydd mewn gwahanol wledydd fel y gallwch chi wir gael teimlad o ba mor fawr y gallai'r diwydiant hwn weld twf ohono yn y dyfodol.

Ystadegau o amgylch y diwydiant Iechyd a Ffitrwydd.

Nawr byddaf yn rhestru ychydig o ystadegau a gasglwyd yn flaenorol mewn sawl gwlad i ddangos y math o dwf a galw sydd ar fusnesau iechyd a ffitrwydd mewn sawl ardal ledled y byd. Efallai y bydd yr ystadegau hyn hefyd yn ysbrydoli rhai pobl ymhellach o ran buddsoddi yn y diwydiant cyffrous hwn sy'n dangos twf cyflym yn y galw a sylfaen cwsmeriaid yn flynyddol ledled y byd.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae'r diwydiant ffitrwydd yn yr UD yn werth syfrdanol o $ 30 biliwn o ddoleri'r UD.
  • Mae'r diwydiant ffitrwydd yn yr UD wedi gweld twf mawr o 4% dros y degawd diwethaf.
  • Mae gan 20% o oedolion America aelodaeth campfa neu aelodaeth clwb iechyd.
  • Cyrhaeddodd maint marchnad y diwydiant ffitrwydd yn Ewrop gyfan € € biliwn biliwn syfrdanol yn 24.
  • Y wlad yn Ewrop a gyfrannodd fwyaf at y maint hwnnw yn y farchnad yn 2019 oedd yr Almaen.
  • Gwnaeth y diwydiant ffitrwydd yn yr Almaen refeniw o hyd at € 5.3 biliwn ewro.
  • Oeddech chi'n gwybod bod 300,000 o bobl yn y DU yn ymuno â champfa bob blwyddyn.
  • Mae aelodau’r gampfa wedi cynyddu 3 miliwn yn y DU rhwng 2010 a 2019.
  • Er 2010 i 2020 mae'r diwydiant campfa wedi tyfu 33%.
  • Mae'r diwydiant ffitrwydd yn cyfrannu £ 5 biliwn i'r DU bob blwyddyn.

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos i'r diwydiant Iechyd a Ffitrwydd?

At ei gilydd, mae'r ystadegau hyn yn dangos diwydiant enfawr yw'r diwydiant ffitrwydd ac nid mewn un wlad yn unig sy'n tueddu yn rhyngwladol. Hefyd mae'r diwydiant iechyd a ffitrwydd yn gweld twf bob 10 mlynedd. Sy'n dangos bod y diwydiant iechyd a ffitrwydd eisoes yn enfawr ond ei fod yn dal i fod ar droell gadarnhaol ar i fyny. Felly os nad oeddech yn siŵr ynghylch buddsoddi a rhedeg masnachfraint ffitrwydd gobeithio bod yr ystadegau hyn wedi cynyddu eich ysbrydoliaeth ac wedi dangos yn wirioneddol mai'r awyr yw'r terfyn yn y diwydiant ffitrwydd.

Casgliad o amgylch y Diwydiant Iechyd a Ffitrwydd.

I gloi mae'r diwydiant iechyd a ffitrwydd yn dangos cynnydd cyson mewn twf bob blwyddyn. Sy'n dangos bod y model busnes iechyd a ffitrwydd yn fodel busnes sefydlog i'w ddilyn. Hefyd mae'r galw yn cynyddu erioed y flwyddyn ac mae rhai arbenigwyr yn y maes iechyd a ffitrwydd hyd yn oed wedi awgrymu eu bod yn disgwyl i'r niferoedd hyn ddyblu o fewn y 10-15 mlynedd nesaf. Gan y bydd y galw yn cynyddu o lawer a bydd niferoedd gordewdra a gordewdra plentyndod yn cynyddu. Ar y cyfan rydym yn gobeithio eich bod wedi dysgu rhywbeth o amgylch y diwydiant iechyd a ffitrwydd byd-eang trwy ddarllen hwn heddiw a dymunwn bob lwc i chi gyda'ch gyrfa yn y dyfodol yn y sector masnachfreinio gan bob un ohonom yn Franchiseek.