Cydnabod ExpressMarchnata Sylw Masnachfreintiau

Marchnata Diweddaraf Masnachfreintiau

Cydnabod Express

Cydnabod Express

Postiwyd: 17/04/2020
Cydnabod Express Mae'n debyg mai'r fasnachfraint B2B orau yn y DU Masnachu'n llwyddiannus er 1979, enillydd blaenorol y fasnachfraint bfa chwaethus ...

Mae masnachfraint marsiandïaeth yn darparu gwasanaethau i fusnesau fel brandio corfforaethol, rhoddion wedi'u personoli a chynhyrchion wedi'u gwneud yn arbennig.

Mae'r galw am fasnachfreintiau marsiandïaeth yn ffynnu. Pryd bynnag y byddwch chi'n cychwyn busnes neu fasnachfraint ac yn recriwtio staff, mae'n debygol y byddwch chi eisiau nwyddau fel: er mwyn cael yr argraff gyntaf orau bosibl:

  • Cardiau Busnes
  • Gwisgoedd wedi'u brandio'n benodol ar gyfer eich staff
  • Corlannau brand a newyddbethau ar gyfer arddangosfeydd masnachfraint ac ati.
  • Gall marsiandïaeth hefyd gynnwys ailwerthu nwyddau

Un o fanteision masnachfraint nwyddau, yw eich bod mewn busnes i chi'ch hun, ond nid gennych chi'ch hun. Yn wahanol i gychwyn busnes, mae busnes masnachfraint marsiandïaeth yn fodel busnes profedig a llwyddiannus sydd wedi'i ailadrodd ar draws sawl masnachfraint a'u tiriogaethau.

Darganfyddwch ystod o fasnachfreintiau marsiandïaeth yn Franchiseek.