Academi Masnachfraint AsiaiddAnifeiliaid Anwes Sylw Masnachfreintiau

Anifeiliaid Anwes Diweddaraf Masnachfreintiau

Academi Masnachfraint Asiaidd

Postiwyd: 27/07/2020
Academi Masnachfraint Asiaidd - Wedi'i Osod ar gyfer Ehangu Byd-eang ADEILADU EICH FFRAINC EICH HUN GYDA AFA Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ...

Masnachfreintiau Anifeiliaid Anwes

Gydag angen cynyddol am wasanaethau anifeiliaid anwes fel cerdded cŵn, gofal anifeiliaid anwes a llawer mwy o bobl yn dechrau dibynnu ar wasanaethau gofal anifeiliaid anwes i ofalu am y tasgau hyn ar eu cyfer a gofalu am eu cŵn. Mae hwn yn ddiwydiant sy'n tyfu'n gyflym a pheidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig. Oherwydd heddiw byddwn yn rhannu rhai ystadegau ynghylch y diwydiant anifeiliaid anwes byd-eang a'r sylfaen enfawr o gwsmeriaid sydd ganddo i'w gynnig ar fuddsoddiad.

Ystadegau o amgylch y diwydiant anifeiliaid anwes.

Byddwn nawr yn rhestru ychydig o ystadegau ynghylch y sylfaen cwsmeriaid a thwf cyffredinol y diwydiant nid yn unig yn economaidd ond hefyd y swm anhygoel o gyfleoedd cyflogaeth a gynigir gan y diwydiant cyffrous hwn.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Mae Americanwyr yn gwario dros $ 50biliwn y flwyddyn ar eu hanifeiliaid anwes
  • Mae gan 24% o oedolion y DU gath gydag amcangyfrif o boblogaeth o 10.9 miliwn cathod anifeiliaid anwes.
  • 26% mae gan boblogaeth oedolion y DU gi gyda phoblogaeth amcangyfrifedig o 9.9 miliwn cŵn anwes.
  • Mae gan dros hanner y bobl yn rhyngwladol anifail anwes sy'n byw gyda nhw
  • Yr Ariannin, Mecsico a Brasil sydd â'r ganran uchaf o berchnogion anifeiliaid anwes, ac yna Rwsia ac UDA
  • Mae dros £ 2.4 biliwn o bunnoedd Prydain yn cael ei wario bob mis yn y DU ar anifeiliaid anwes.
  • Cŵn yw'r anifail anwes drutaf i'w gynnal gyda phobl yn gwario £ 178 y mis ar gyfartaledd.

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos i'r diwydiant anifeiliaid anwes yn fyd-eang?

Mae'r ystadegau hyn yn dangos sylfaen enfawr o gwsmeriaid a'r nifer enfawr o bobl y mae'n rhaid i chi hysbysebu iddynt wrth redeg masnachfraint anifeiliaid anwes leol. Felly gobeithio bod yr ystadegau hyn wedi helpu unrhyw un sy'n edrych i mewn i fuddsoddi mewn masnachfraint sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid anwes i gael mewnwelediad da i'r farchnad ar gyfer gwasanaethau anifeiliaid anwes a'r galw mawr.

Beth yw'r gwahanol fathau o fasnachfreintiau anifeiliaid anwes ar gael?

Mae yna lawer o wahanol fasnachfreintiau anifeiliaid anwes ledled y byd, yn amrywio o gerdded cŵn yr holl ffordd i westai cŵn premiwm. Felly byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn edrych yn hir trwy ein categori rhyddfreintiau anifeiliaid anwes i gael syniad o ba un fyddai'r gorau i chi gan ein bod yn Franchiseek yn cynnig ystod enfawr o wahanol fasnachfreintiau a gwahanol ddiwydiannau yn Franchiseek. Hefyd os nad ydych yn siŵr am ddilyn gyrfa yn y diwydiant masnachfraint anifeiliaid anwes ond bod gennych ddiddordeb mewn masnachfreinio, argymhellaf eich bod yn darllen trwy ein cyfeirlyfr masnachfraint anifeiliaid anwes llawn.