Masnachfraint Brew ClirPlymio dan Sylw Masnachfreintiau

Plymio Diweddaraf Masnachfreintiau

Clearbrew

Masnachfraint Brew Clir

Postiwyd: 17/04/2020
Glanhau llinellau cwrw yn broffesiynol er 2006 Mae ein dulliau sydd wedi'u profi, ynghyd â'n hunedau cymysgu cludadwy unigryw sy'n cael eu bwydo â dŵr, ...

Masnachfreintiau Plymio

Rydyn ni i gyd yn gofalu am ein tai o ddifrif. Dyma pam mae'r diwydiant plymio wedi cynyddu ers blynyddoedd ac mae ganddo sylfaen cwsmeriaid enfawr ar gyfer y mathau hyn o wasanaethau. Yn gyntaf, byddwn yn rhannu rhywfaint o ystadegau ynghylch y sylfaen gwsmeriaid bosibl sydd ar gael yn y diwydiant plymio i helpu unrhyw un i gael teimlad o'r farchnad.

Y farchnad ar gyfer gwasanaethau plymio.

Gall problemau ddigwydd trwy'r amser a dyma pam mae'n well gan bobl alw'r arbenigwyr a'r bobl sy'n fwy cymwys yn eu meysydd i mewn. Gan fod pobl bob amser yn awyddus iawn i gael eu tŷ ar waith eto a chael problemau'n sefydlog. Nawr byddwn yn rhannu rhai ffeithiau ac ystadegau ynghylch y diwydiant plymio a gasglwyd o fewn blynyddoedd blaenorol.

Ystadegau o amgylch y diwydiant plymio.

  • Mae'r diwydiant plymio wedi gweld cynnydd o 0.8% yn y 5 mlynedd diwethaf sy'n dangos cynnydd cyson yn y galw yn y DU.
  • Mae maint marchnad plymio’r DU oddeutu £ 6 biliwn o bunnoedd Prydain
  • Mae dros 149,098 yn y DU yn cael eu cyflogi yn y sector plymio.
  • Ar hyn o bryd mae 37,289 o fusnesau plymio ar agor yn y DU.
  • Mae'r diwydiant plymio yn yr UD yn tyfu'n llawer cyflymach trwy fwy na dyblu twf y DU yn y 5 mlynedd diwethaf trwy dyfu 2.2%
  • Mae maint y farchnad plymio yn yr UD yn werth Dollars UD $ 113 biliwn syfrdanol.
  • Hefyd mae 27 miliwn o gartrefi yn y DU ar hyn o bryd.

Beth mae hyn yn ei ddangos i'r farchnad blymio?

Yn gyffredinol, mae'r ystadegau hyn yn dangos bod y farchnad ar gyfer gwasanaethau plymio yn cynyddu'n gyson ac mae sylfaen cwsmeriaid enfawr ac nid yn y DU a'r UD yn unig mae'r diwydiant plymio yn enfawr ledled y byd. Lleolwyd yr ystadegau hyn i roi teimlad o'r diwydiant i chi. Felly ar y cyfan mae'r diwydiant plymio yn dangos arwyddion gwych o gynyddu bob blwyddyn a darparu cyfleoedd gwaith rhagorol i bobl dosbarth gweithiol sydd angen y gefnogaeth fwyaf.

Beth ydych chi'n aros amdano?

Beth am ymuno â'r diwydiant cyffrous hwn trwy wneud ymholiad i fasnachfraint blymio heddiw ar Franchiseek. Hefyd os ydych chi'n teimlo nad yw masnachfraint plymio ar eich cyfer chi peidiwch â phoeni. Oherwydd bod Franchiseek yn cynnig ystod eang ac amrywiol o wahanol gyfleoedd masnachfraint i'w gwerthu yn rhyngwladol.