Asiantaeth ExpressEiddo dan sylw Masnachfreintiau

Eiddo Diweddaraf Masnachfreintiau

Miliwnydd Portffolio

Miliwnydd Portffolio

Postiwyd: 20/04/2020
Mae'r wybodaeth bwerus hon wedi helpu miloedd i adeiladu portffolio eiddo o £ 1,000,000 yn llwyddiannus a £ 50,000 mewn incwm cyfoeth goddefol cyfrinachol am oes - nawr, ...
Logo Express Asiantaeth

Asiantaeth Express

Postiwyd: 01/05/2020
About Agency Express The Agency Express Franchise yw cwmni bwrdd asiantaeth eiddo tiriog mwyaf ac unig y DU sydd â ...

Mae'r farchnad eiddo yn ffynnu, ac wrth i boblogaeth y byd barhau i dyfu ar gyfradd anhygoel, mae'n rhaid dweud y bydd yr angen am dai bob amser yn un fawr.

Pam rhyddfreintiau eiddo

Os ydych chi'n chwilio am fasnachfraint sydd â photensial twf tymor hir, yna edrychwch ddim pellach. Lle bynnag yr ewch chi, mae tai newydd yn cael eu hadeiladu trwy'r amser. Gwerthwyd hen rai ac adeiladwyd rhai newydd. Mae busnes masnachfraint eiddo yn newid gyrfa gwerth chweil. Byddwch chi'n helpu pobl i fynd ar yr ysgol eiddo p'un ai yw eu tŷ cyntaf, neu a ydyn nhw'n ymddeol ac yn edrych i werthu eu masnachfraint a symud dramor. Nid mater o werthu eiddo yn unig yw rhyddfreintiau eiddo, oherwydd mae nifer o wahanol fathau o fasnachfreintiau eiddo ar werth.

Mathau o fasnachfreintiau eiddo

  • Masnachfreintiau Gwerthwr Tai - rhentu a gwerthu eiddo gyda masnachfraint asiantaeth ystad. Mae masnachfreintiau yn amrywio ond yn nodweddiadol fel masnachfraint gwerthwr tai, byddwch yn gweithredu eich busnes gosod neu werthu eiddo eich hun, boed hynny o allfa stryd uchel neu fel masnachfraint cartref ar-lein.
  • Cynnal a Chadw Eiddo - mae rhyddfreintiau fel SRP a Verismart yn darparu rheolaeth rhestr eiddo i landlordiaid. Mae masnachfreintiau cynnal a chadw eiddo a rhestr eiddo yn darparu adroddiadau cyflwr eiddo i landlordiaid pryd bynnag y bydd tenant yn symud i mewn neu allan, ac yn ystod y tymor rhentu hefyd.
  • Masnachfreintiau Gwella Cartrefi ac Adeiladu - yn ogystal ag angen am dai, mae angen atgyweirio ac adeiladu eiddo hefyd. Gall rhyddfreintiau eiddo hefyd gynnwys lliniaru llaith, estyniadau tai a gwaith adeiladu.

Mae yna amrywiaeth enfawr o wahanol gyfleoedd masnachfraint eiddo ar werth. Mae'n bwysig eich bod chi'n dewis masnachfraint rydych chi'n angerddol amdani. Os ydych chi wrth eich bodd yn helpu pobl i ddod o hyd i'r cartref iawn, yna gallai masnachfraint asiantaeth eiddo fod yn iawn i chi.

Efallai y bydd rhai rhyddfreintiau eiddo hefyd yn cael eu gweithredu fel masnachfraint reoli, neu fasnachfraint gartref. Fel rheol, gall masnachfraint sy'n prynu masnachfraint reoli reoli ei weithwyr staff sy'n gwerthu neu'n adnewyddu eiddo. Gyda masnachfraint eiddo sy'n fasnachfraint reoli neu'n gartref, byddech fel arfer yn goruchwylio cynhyrchiant eich staff ac yn rheoli eu gwaith heb fyth wneud unrhyw waith adeiladu na gwerthu eich hun (oni bai eich bod chi'n dewis gwneud hynny).

Dewch o hyd i'ch masnachfraint eiddo delfrydol yn Franchiseek.