Academi Masnachfraint AsiaiddManwerthu dan Sylw Masnachfreintiau

Manwerthu Diweddaraf Masnachfreintiau

Coffi Driphlyg Dau

Coffi Driphlyg Dau

Postiwyd: 20/04/2020
Rydyn ni bob amser wedi bod yn angerddol am weini'r coffi arbenigedd gorau un ers diwrnod un. Dyma sut mae cymaint ohonom ni ...

Un Byd-eang Halal

Postiwyd: 21/07/2020
UN BYD-EANG HANNER - FFRAINC STORI CYFLEUSTER CALEDIG CYNTAF Y BYD Cynnydd Halal i ddefnyddwyr Mwslimaidd a rhai nad ydynt yn Fwslimiaid ...

Academi Masnachfraint Asiaidd

Postiwyd: 27/07/2020
Academi Masnachfraint Asiaidd - Wedi'i Osod ar gyfer Ehangu Byd-eang ADEILADU EICH FFRAINC EICH HUN GYDA AFA Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ...
Masnachfraint Tonnau

Masnachfraint Tonnau

Postiwyd: 20/04/2020
Darganfyddwch ddyfodol golchi ceir Wedi'i sefydlu am fwy na 13 blynedd, rydym yn cyflenwi gwasanaethau golchi a glanhau ceir â llaw ...
Masnachfraint Efelychwyr VR

Masnachfraint Efelychwyr VR

Postiwyd: 20/04/2020
Ynglŷn â VR Simulators Sefydlwyd VR Simulators yn 2017 a'i sefydlu fel canolfan rasio 5D gyntaf Ewrop gyda chryfder mawr ...
Masnachfraint Rhent2Buy

Masnachfraint Rhent2Buy

Postiwyd: 20/04/2020
Beth yw Rent2Buy? Rydym yn ddarparwr gwasanaethau manwerthu ac ariannol digidol aml-frand, aml-gategori awdurdodedig yr FCA, gyda'r nod o ddarparu i'n cwsmeriaid ...
Cydnabod Express

Cydnabod Express

Postiwyd: 17/04/2020
Cydnabod Express Mae'n debyg mai'r fasnachfraint B2B orau yn y DU Masnachu'n llwyddiannus er 1979, enillydd blaenorol y fasnachfraint bfa chwaethus ...

Masnachfreintiau Manwerthu

Mae'r diwydiant manwerthu bob amser wedi bod yn ddiwydiant enfawr ond hefyd yn ddiwydiant amrywiol iawn gan y gall manwerthu fynd o ddillad i gynhyrchion bwyd a phopeth rhyngddynt.

Ystadegau Masnachfraint Manwerthu

Nawr byddwn yn rhestru rhai ystadegau am y twf diweddar y mae'r diwydiant manwerthu wedi'i weld ledled y byd. Hefyd, gobeithio y dylai hyn helpu unrhyw un sy'n edrych i mewn i brynu masnachfraint yn y sector manwerthu i weld y sectorau cyfan yn tyfu mewn blynyddoedd blaenorol a hefyd rhagolygon twf newydd am flynyddoedd i ddod.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Yn 2019 syfrdanwyd y DU wrth i werthiannau manwerthu gyrraedd £ 394 biliwn o bunnoedd Prydain.
  • Gwerthiannau manwerthu byd-eang rhagwelwyd y bydd yn cyfateb i oddeutu 30 triliwn o ddoleri'r UD erbyn 2023, i fyny o oddeutu 23 triliwn o ddoleri'r UD yn 2017
  • Ar hyn o bryd mae dros 309,000 o allfeydd manwerthu yn y DU gyfan

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos i'r sector manwerthu?

Mae'r ystadegau hyn yn dangos bod y sector manwerthu yn ffynnu nid yn unig yn yr UD a'r DU, ond ledled y byd. Mae'r sector manwerthu yn sector y mae galw mawr amdano

Yn ogystal, mae'n tyfu bob blwyddyn ac nid yw'n dangos unrhyw arwydd o'r twf cyflym a'r ymlediad yn arafu. Efallai y bydd yr ystadegau hyn yn awgrymu efallai mai nawr yw'r amser iawn i fuddsoddi yn y sector enfawr hwn. Os nad ydych yn siŵr pa un i'w ddewis eto, argymhellaf ichi edrych yn dda trwy ein categori masnachfreintiau manwerthu i ddod o hyd i'ch cyfle masnachfraint delfrydol.

Casgliad o amgylch y diwydiant manwerthu.

Yn gyffredinol, mae'r diwydiant manwerthu yn dangos twf mawr yn gyson. Hefyd, gallai fod yn amser gwych i edrych i mewn i fasnachfreintiau sy'n gysylltiedig â thechnoleg yn y sector manwerthu. Ers hynny mae wedi dangos y twf mwyaf yn y degawd diwethaf gan fod pobl yn dibynnu mwy ar dechnoleg i gael eu cynhyrchion nawr ac nid eu hunain. Hefyd os nad ydych yn siŵr eich bod chi eisiau masnachfraint adwerthu neu nid eich paned yn unig. Rwy'n argymell edrych ar ein cyfeirlyfr gan mai Franchiseek yw'r cyfeirlyfr masnachfraint mwyaf sy'n darparu llawer o fasnachfreintiau ar werth i ddiwallu'ch anghenion.