Academi Masnachfraint AsiaiddTeithio a Hamdden dan Sylw Masnachfreintiau

Teithio a Hamdden Diweddaraf Masnachfreintiau

Academi Masnachfraint Asiaidd

Postiwyd: 27/07/2020
Academi Masnachfraint Asiaidd - Wedi'i Osod ar gyfer Ehangu Byd-eang ADEILADU EICH FFRAINC EICH HUN GYDA AFA Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ...
Adloniant Hamsterzorb

Adloniant HZ

Postiwyd: 16/04/2020
Y Cyfle Ultimate Yn y Diwydiant Hamdden ac Adloniant Masnachu fel Theganau Photobooth a Hamsterzorb Busnes hynod broffidiol gyda ...
easyHotel

Masnachfraint easyHotel

Postiwyd: 16/04/2020
Rhedeg Masnachfraint Eich Gwesty Eich Hun gyda EasyHotel! Rydym yn gweithio'n agos gyda masnachfreintiau i'w helpu i gynnal ein safonau ansawdd a gwasanaeth uchel. Gweithrediad Masnachfraint ...

Masnachfreintiau Teithio a Hamdden

Gyda'r sector teithio yn tyfu'n gyflym ledled y byd, a thwristiaeth yn helpu'r economi i ffynnu, beth am fuddsoddi mewn cyfle masnachfraint teithio a hamdden? Dyna pam heddiw y byddwn yn rhestru rhai ystadegau o amgylch y sector teithio a hamdden i roi ychydig o fewnwelediad i'r sector sy'n tyfu'n gyflym i unrhyw un sy'n ystyried buddsoddi.

Ystadegau o amgylch y diwydiant Teithio a Hamdden

Nawr byddwn yn rhestru rhai stats o amgylch y sector teithio a hamdden. Felly gall unrhyw un sy'n edrych i fuddsoddi gael teimlad cyffredinol o'r math o sylfaen cwsmeriaid y gallant gael mynediad iddo wrth fuddsoddi yn un o'r cyfleoedd masnachfraint cyffrous hyn. Efallai y bydd rhai o'r ystadegau hyn yn eich synnu ar ba mor fawr yw'r sector teithio a hamdden mewn gwirionedd a faint mae'n helpu ein heconomi bob blwyddyn.

Oeddech chi'n gwybod?

  • Er 2010 y diwydiant teithio fu'r sector sy'n tyfu gyflymaf.
  • Mae gan Brydain ragolwg o gael diwydiant teithio gwerth £ 257 biliwn yn 2025.
  • Ledled y byd, mae 1.8bn o dwristiaid yn cyrraedd yn 2018
  • Gwariant teithio byd-eang 4.5bn yn 2018.
  • Disgwylir i dwristiaeth i mewn dyfu o £ 21 biliwn yn 2013 i £ 57 biliwn erbyn 2025.
  • Mae'r diwydiant teithio yn darparu miliynau o swyddi ledled y byd.

Beth mae'r ystadegau hyn yn ei ddangos i'r diwydiant Teithio a Hamdden?

Mae'r ystadegau hyn yn dangos bod y sector teithio a hamdden yn tyfu'n flynyddol ac mae'r ystadegau hyn hefyd yn dangos bod y math o sylfaen cwsmeriaid a'r gwariant a gewch yn wirioneddol syfrdanol. Hefyd mae'r sector teithio a hamdden yn dda iawn am helpu pobl dosbarth gweithiol arferol i ddarparu miliynau o gyfleoedd cyflogaeth bob blwyddyn ledled y byd. Felly gobeithio bod yr ystadegau hyn wedi eich ysbrydoli ymhellach i gychwyn eich masnachfraint teithio a hamdden eich hun a dod yn fos arnoch chi'ch hun.

Dewch o hyd i'ch masnachfraint deithio ddelfrydol yn Masnachfraint.