Masnachfraint Glas CoffiSeiliedig ar Fan Masnachfreintiau

Seiliedig ar Fan ddiweddaraf Masnachfreintiau

Autobrite

Siop Gofal Car Symudol Autobrite Uniongyrchol

Postiwyd: 20/04/2020
Masnachfraint Uniongyrchol Autobrite Croeso i Fasnachfraint Siop Symudol Uniongyrchol Autobrite newydd, cyfle newydd a chyffrous i redeg eich ...
Masnachfraint Rhost Hog

Cwmni Rhost Hog Gourmet

Postiwyd: 20/04/2020
Nod Gourmet Hog Roasts yw dod yn arlwywr rhost mochyn ac awyr agored gorau'r DU. Canolbwyntio ar gwsmer eithriadol ...
Ditectifs Damp

Ditectifs Damp

Postiwyd: 20/04/2020
Dechreuwyd Ditectifs Damp Masnachfraint Damp Ditectifs Damp gan Robert Horne yn 2009. Yn darparu arolygon llwydni a llaith ar gyfer ...
Logo Express Asiantaeth

Asiantaeth Express

Postiwyd: 01/05/2020
About Agency Express The Agency Express Franchise yw cwmni bwrdd asiantaeth eiddo tiriog mwyaf ac unig y DU sydd â ...

Masnachfraint Meistr Gwasanaethau Ffantastig

Postiwyd: 21/04/2020
Cyfleoedd Masnachfraint a Masnachfraint Gwasanaethau Ffantastig Mae Fantastic Services yn gwmni rhyngwladol, sy'n darparu 25+ o gynnal a chadw eiddo a gwella cartrefi ...
Puncture Safe Logo

Masnachfraint PunctureSafe Ar Werth - Cyfanswm Amddiffyn Teiars

Postiwyd: 24/04/2020
Cynigion Masnachfraint Puncturesafe - Pecyn Stoc Cost a Ffioedd yn Unig i Ddiogelu'r Brif Drwydded ar gyfer Gwlad sy'n Gweithredu o ...
Masnachfraint Glas Coffi

Masnachfraint Glas Coffi

Postiwyd: 07/05/2020
Cyfle Masnachfraint Unigryw gyda Choffi Glas! Dyluniwyd y Business Coffee Blue o'r gwaelod i fyny i fod y ffôn symudol gorau ...
Ewch â Masnachfraint Haul

Ewch â Masnachfraint Haul

Postiwyd: 16/04/2020
Pwy yw Go-Haul Wedi'i sefydlu yn 2016, sefydlwyd Go-Haul gyda'r bwriad o newid y diwydiant trafnidiaeth. Gyda'i ...

Masnachfreintiau Seiliedig ar Fan

Gyda'r sector cyflenwi yn ffynnu, gallai hyn awgrymu efallai mai dyma'r amser i fuddsoddi mewn cyfle masnachfraint ar sail fan. Hefyd, byddwn yn rhannu rhai ffeithiau i ddangos y duedd gyffredinol ynghylch darparu gwasanaethau a'r cynnydd dramatig yn y duedd cwsmeriaid dros y blynyddoedd blaenorol mewn pobl yn cael eu cynhyrchion wedi'u dosbarthu iddynt.

Mae tueddiad cwsmeriaid yn newid

Bydd amseroedd cwsmeriaid yn dod i mewn i siopau ymhen ychydig flynyddoedd yn dangos gostyngiad enfawr a byddaf yn rhestru rhai ffeithiau ac ystadegau a gasglwyd o amgylch y diwydiant cyflenwi yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddangos sut mae'r duedd gyffredinol o gwsmeriaid yn dangos newid enfawr o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf. gwneud rhyddfreintiau fan yn fodel busnes sefydlog.

Y Diwydiant Cyflenwi Bwyd: Rydyn ni i gyd yn gwybod weithiau ei bod hi'n braf ac yn gyfleus iawn archebu tecawê a'i gael yn arbennig pan fyddwch chi wedi blino gan ei fod yn gwneud eich diwrnod yn haws. Ond a oeddech chi'n gwybod faint mae hyn wedi cynyddu mewn blynyddoedd blaenorol?

  • Dim ond bwyta yn y DU yn unig yn 2018 a wnaeth hyd at £ 779.5 miliwn o bunnoedd Prydain mewn refeniw.
  • Gwnaeth gwerthiannau dosbarthu cartref pizza Dominos hyd at £ 1.2 biliwn yn y DU yn ôl yn 2018.
  • Roedd y diwydiant dosbarthu bwyd werth £ 8.1 biliwn yn 2018

Beth mae'r ffeithiau hyn yn ei ddangos ar gyfer y farchnad gyflawni?

Ar y cyfan, mae'r ffeithiau hyn yn dangos faint mae'r duedd yn newid a'r stats hyn wedi'u casglu yn ôl yn 2018. Sy'n dangos potensial y farchnad hon a'r hyn y gallwch chi ei gyflawni y dyddiau hyn trwy fuddsoddi mewn cyfle masnachfraint ar sail fan. Hefyd gallwch chi weld nawr gyda phobl dechnoleg fodern yn addasu i ffordd newydd o fyw. Felly buddsoddi mewn masnachfraint dosbarthu yw'r ffordd orau i neidio ar y duedd hon.